KIFESH

Kifesh is het eindresultaat van het project InnerWorld van jongerenstichting Future Face. Hierin staat ‘the innerlife’ van jongeren centraal. De korte speelfilm is gebaseerd op de eigen ideeën van de jongeren van Future Face en gemaakt in nauwe samenwerking met acteerschool Klas Alpha en Platform C.

Bij Future Face krijgen jongeren een podium en worden zij gefaciliteerd in het najagen van hun dromen en ambities. Uit meerdere onderzoeken van Future Face werd duidelijk jongeren behoefte hebben aan diverse expressie workshops, die ervoor kunnen zorgen dat jongeren op een bredere manier hun gevoelens kunnen uiten.

www.innerworldseries.tv